Tussen klas

- 27 Juni 2021

Clubmatch & Selektie BVN (NL) : judges: Dhr J. Descheemaeker & Mevr I. Hectors
2 ex Selekted !!! 

 

- Augustus 2021 (DE)

Clubschau CFH Gernsheim, Judge: Marlies Werkmeister (D)

3 Ex

 

- 4 September 2021 (Fr.) Championnat
1 Ex

 

- 5 September 2021 (fr.) Championnat
1 Ex

 

- 12 September 2021 ABB(Fr.)
La bussiere
1 Ex Sel. Cot. 4

 

- 18 september (NL.) kampioenschapclubmatch NBC Zeeland Judge: HERVÉ BLASSELLE (F)
1 Ex

 

- 24 Okt. 2021 (DE)
CACIB Bundessieger Gelsenkirchen Judge: Mr.Kopernik (DE)
Anw, Dt. Ch. VDH
1 EX VDH-CHA

 

-31 Okt. 2021 BVN (NL) jongehondendag Judge: Mw. V. Degeeter (BE)
1 U Beste reu 18/24 maand

 

Openklas

----------------
-4 December Wieze (BE) .
Judge: MELCHIOR (LU)
1 U, CAC, BOS, Hopkoning

 

-5 Februari 2022
Dogshow Eindhoven
Godelieve De wit-Bazelmans(NL)
2 EX

 

-30 April 2022 (Cz) Konopáč judge, Jeroen Descheemaeker (BE)
1 ex CAC cc

 

-4 juni 2022 (DE) LG Nord show
Keurmeester U. Nölke(D)
1 exc VDH - CHA & cfh CAC (9)

 

-5 Juni 2022(DE) Clubshow Chf.
Keurmeester M. Köning(CH)
2 ex VDH CHA res (9)

 

-6 Juni 2022(DE) Sel
Keurmeester M. Ten Cate (NL) & Dr. M. Köning (CH)
Selected

 

-11 juni 2022(nl) Kampioenschapsclubmatch BVN
4 EX

 

-17 Juli 2022(lux)
Club show Luxembourg
Judge Mr Paul Jentgen
2 ex RCACL (4)

 

-14 Aug. 2022(DE) gernsheim
Christian Jouanchiot(FR)
4 ex (9)

 

-10 Sept 2022 (nl) zeeland NBC
Corinne de Brouwer (F)
3 Ex

 

-16 Okt. 2022 (DE) Dortmund
Bundessieger
Mark Wisman(NL)
1 Ex, CAC, FCI-RCACIB,
Anw. Dt. Ch. VDH